VTE - VEE Test Executive

Back
Next

VTE (VEE Test Executive) är ett öppet testskal (test executive) skrivet i Keysight Technologies grafiska prorammeringsspråk VEE (Visual Engineering Environment). VTE är lämpligt för små och medelstora funktionstestsystem och liknande tillämpningar.

 

VTE hanterar gemensamma uppgifter som behövs i alla testplaner (testprogram) såsom användaridentifiering med flera behörighetsnivåer och roller, grafiskt användargränssnitt, global felhantering, hantering av testresultat, testrapporter etc. Strukturen i VTE ger stora möjligheter till kundspecifik anpassning och flexibilitet.

 

VTE nyttjar en Microsoft SQL Server databas (t.ex. gratisversionen SQL Server Express) för lagring av testresult, konfigurationsintällningar m.m.

 

Testplanerna för de produkter som ska testas skapas som VEE program, ofta med VEE’s kraftfulla Sequencer objekt. Testprocedurerna som används i testplanen skapas som VEE UserFunctions. Därmed har man tillgång till all funktionalitet som ingår i VEE-språket såsom instrumentstyrning, .NET ramverket m.m.

 

Av resultat från databasen kan VTE skapa statistik inkl. testresultatfördelning (histogram) för enskilda tester och felutfall (sk. Paretocharts).

 

VTE kan hantera felaktiga enheter och därmed användas vid felsökning/reparation. Test och felhistorik för den felaktiga enheten presenteras för felsökaren och kundspecifika felkoder och åtgärder kan matas in.

 

Felsökare kan även få upp förslag på lämplig åtgärd beroende på felutfall. Denna kunskap skapar VTE automatiskt baserat på åtgärder (t.ex komponentbyte) som gör att en enhet blir godkänd.

 

VTE kan kundanpassas på flera olika sätt utan att behöva modifiera VTEs källkod. Exempel på anpassning kan vara användargränssnitt och testrapporter.

 

VTE levereras som en konsultprodukt inklusive källkod, användardokumentation, kundspecifika anpassningar och igångkörning/driftsättning. Den kundanpassade versionen av VTE kan användas och distribrueras licensfritt inom företaget.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur VTE kan användas i er testmiljö? Kontakta GJC för en demonstration på plats hos er samt för priser, offert eller ytterligare information.

GJC Test & Software
Västra Finnbodavägen 3, 131 71 Nacka, Sweden
Phone: +46 70-325 2089
Email: gjc@gjc-testsoftware.se
Web: www.gjc-testsoftware.se