OTE - OpenTAP Test Executive

Back
Next

OTE  (OpenTAP Test Executive) är GJC's testskal (test executive) baserat på OpenTAP.

 

OTE är f.n. under framtaging och utveckling. Mycket av principerna "återvinns" från GJC's Keysight VEE baserade testskal VTE (mer info här).

 

OTE är ett överliggande testskal för hantering av produkter, OpenTAP testplaner, användare m.m. och kan kundanpassas efter behov, t.ex. operatörsinterface och testrapporter.

 

OTE lagrar all information inkl. testresultat i en SQL Server databas. Från databasen kan OTE generera grundläggade statistik såsom trender, yields m.m.

Strukturen på databasen möjliggör att externa program som t.ex. Microsoft Power BI kan "konsumera" data för egen statistisk uppföljning t.ex. i kombination med andra datakällor.

 

PathWave Test Automation används för utveckling och debuggning av testplaner. Utveckling av plugins för teststeg, instrument och UUT's sker i C# med Microsoft Visual Studio (SDK och templates ingår). Även teststeg utvecklade i andra programspråk som Python och Keysight VEE kan användas.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur OTE och OpenTAP kan användas, anpassas och förenkla er testautomation? Kontakta GJC för en demonstration på plats hos er samt för priser, offert eller ytterligare information.

GJC Test & Software
Västra Finnbodavägen 3, 131 71 Nacka, Sweden
Phone: +46 70-325 2089
Email: gjc@gjc-testsoftware.se
Web: www.gjc-testsoftware.se