VEE bok

Practical Graphical Programming

Practical Graphical Programming är en 470-sidig bok fördelad på 20 kapitel fyllda med texter och övningar. Boken är avsedd för självstudier och och hjälper dig snabbt komma igång med grunderna i VEE.

På CD-skivan som följer med ingår förutom lösningar till alla 122 övningarna även VEE 8.5 evalueringsversion och multimedia demonstrationer.

Via länken till höger kan Du ladda ner de fyra första kapitlen av boken.

Innehåll

Boken består av 20 kapitel.

 1. The VEE Pro Fundamentals
 2. Instrument Communication
 3. Instrument Controls
 4. DotNET Control and Communications
 5. Record Manipulation
 6. The Virtual Vechicle Radiator
 7. Program Preparation and Testing
 8. Test Data Analysis and Display
 9. Vechicle Radiator Statistical Calculations and Presentations
 10. Database and Operator Interface Manipulation
 11. UserFunction Development
 12. Microsoft Excel Spreadsheets
 13. Microsoft Word Reports
 14. VEE Pro Application Simulations
 15. Function Simulations
 16. Relation Simulations
 17. VEE Pro Libraries
 18. Sequencer Usage
 19. Data Logging, Storage, Selection and Analysis
 20. Graphical Operator Interface