VEE 8.5 nyheter

VEE 8.5 är en ny mellanstor release och innehåller en hel del förbättringar, nya möjligheter och ny funktionalitet.

 • Stöd för Windows Vista (32-bit enbart) förutom Windows XP och 2000.
 • Nyttjar nya IO Libraries Suite 15 som i sin tur förbättrar och förenklar konfigurering av LAN-instrument och stöder LXI klass B instrument.
  • VEE 8.5 kräver inte att IO Libraries är installerat om man inte vill kommunicera med instrument.
 • Ny moderniserad utvecklingsmiljö
  • Alla hjälpfönster (Program Explorer, Instrument Manager mfl.) är nu sk. Tool windows som fritt kan flyttas runt, dockas, vara flytande (även utanför VEE's huvudfönster) eller döljas automatiskt.
  • Snabbknapparna på Tool-bar raden kan även de anpassas (inkl. skapa egna) och flyttas runt, dockas, vara flytande eller döljas.
  • Alla inställningar i utvecklingsmiljön bibehålls automatiskt tills nästa gång VEE startas. Man kan även lagra/hämta sin favoritinställning.
  • Instrument Manager och Function&Object Browser är moderniserade och anpassade till Tool-windows.
  • Nytt Output window för varningar och felmeddelanden både vid 'design-tim' och 'run-time'.
 • Automatik färgkodning av objekt. VEE kan automatiskt ge olika typer av objekt olika färg vilket gör att ett program blir betydligt lättare att 'läsa' och förstå. Man kan skapa sina egna färgteman som även kan exporteras och importeras.
 • Bus I/O Monitor objektet är ersatt av en ny separat IO Monitor applikation som är betydligt mer kraftfull och användbar för felsökning av all instrumentkommunikation.
 • Det är nu möjligt att dynamiskt (programmässigt) byta interfacetyp och adress mellan GPIB/USB/LAN.
 • Alla grafer kan nu innehålla upp till 255 kurvor (12 är max i tidigare versioner).
 • Office 2007 support inklusive Excel 2007 via den inbyggda Excel-menyn.
 • Matlab 2007a är nu integrerad och stöds av VEE 8.5. Andra Matlab-förbättringar:
  • Betydligt fler färdiga Matlab funktioner finns nu i Function&Objekt Browser.
  • Bättre integrering genom att Matlab nu är 'in-process' vilket gör att det går snabbare starta ett VEE program som använder Matlab och att det inte dyker upp ett extra Matlab-fönster.
  • För de som har en fullständig Matlab-version (eller kanske flera olika) går det nu enkelt att konfigurera vilken version som VEE ska använda.
 • To/From File, To/From DataSet, Import Library använder nu standard Windows fildialog för val av filnamn.
 • Ny datatyp, UInt16, och VEE8.5 execution mode.
 • VEE's konfigurationsfiler (t.ex. vee.io) lagras nu per användare och per VEE version för att minska problemen för de som har flera VEE versioner installerade.
  • VEE kan nu använda en miljövariabel som är specifik för varje version (tidigare hette den alltid HOME). VEE 8.5 använder miljövariabeln VEEHOME8.5.
 • Om man vill anropa VEE-kod från andra program går det nu även att anropa Main (huvudprogrammet). Tidigare gick det bara att anropa UserFunctions.
 • VEE kan nu generera Compiler warnings (till det nya Output window) vid tvetydig kopplingar där objektens exekveringsordning inte är garanterad.
 • Därutöver ett antal mindre nyheter och ett antal buggfixar förstås.