VEE 8.0 nyheter

VEE 8.0 är en ny stor release och innehåller många förbättringar, nya möjligheter och ny funktionalitet.

From. 8.0 finns VEE i två utföranden: VEE Pro och VEE Express. VEE Express är en nerbantad version av VEE Pro med begränsad funktionalitet.

 • Formula objektet är rejält förbättrad med bl.a:
  • Code Completion som motsvarar IntelliSense i Microsoft Visual Studio dvs. utvecklaren får hjälp med stavning av variabelnamn, funktionsnamn fältnamn i Record, .NET klassmembers m.m.
  • Code Insight hjälper utvecklaren med parametrar i bl.a. funktionsanrop och .NET/COM members
  • Formula objektet använder automatisk färgkodning, t.ex. kommentarer blir gröna, textkonstanter mörkröda etc.
  • Felutpekningen i Formula uttryck är mycket bättre.
  • Matchning av paranteser i uttryck.
 • Nytt Watch window som ger en översikt över variabler (lokala, globala) och även bevaka nyckeldata från valda trådar eller objekt in/utgångar.
  • Watch window innebär också att man har möjlighet till 'edit & continue' dvs. man kan göra paus i programmet (ex. vid en breakpoint), ändra ett variabelvärde eller bevakat datavärde och sedan forsätta programmet.
  • Går även att kopiera data från Watch window in till en annan applikation.
 • Programmerbara egenskaper (properties) även för VEE objekt. Varje VEE objekt kan nu ges ett namn, som bildar en variabel, vars egenskaper man läsas av och/eller ändras från t.ex. en Formel.
 • .NET Framework 2.0 innebär ytterligare funktionalitet och tillgång till ännu fler .NET Controls.
 • Med det nya Minimap fönstret kan man navigera inom arbetsytan om den inte ryms på skärmen. Man kan även printa, kopiera och skicka via email.
 • Nya datatyper, Int64 och Boolean, och utökad datatyp support för DLL funktioner.
  • Ny VEE8 execution mode.
 • VISA används för all I/O istället för blandningen av SICL/VISA. Gamla program fungerar som tidigare.
 • Graferna klarar nu av att hantera 2D-arrayer som indata och anpassar automatiskt antal kurvor i grafen (fortfarande max 12).
 • Editering av transaktionsbaserade objekt kan nu ske med flera transaktioner samtidigt (t.ex. kopiera, ta bort, flytta) och standard Windows shortcuts används.
 • Instrument Manager supportar nu NI's NIDAQmx drivers och därmed även nyare NI hårdvara.
 • Flera förenklingar för att skapa olika Record-baserade objekt samt även en ny buildRecord() inbyggd funktion.
 • Ett antal nya programexempel för olika instrument.
 • Därutöver ett antal mindre nyheter och ett antal buggfixar förstås.