VEE 'Next'

Arbetet med nästa generation av VEE är i full gång.

Nuvarande version av VEE, 9.32, är en 32-bitars applikation baserad på .NET framework 2.0 och supportas i Windows XP, 7 och 8.
Windows XP och 7 har redan nått 'End of support' och Windows 8/8.1 når 'End of support' 2018 enligt Microsoft.

VEE 9.32 fungerar även utmärkt i Windows 10 men är inte officellt supportat.

Focus för VEE 'next' är supporta moderna plattformar inkl. Windows 10 med allt vad det innebär, t.ex:

  • Supporta alla versioner av Windows 10
  • Baseras på .NET Framework 4.6
  • Skapa en 64-bitars version av VEE
  • Implementera Unicode
  • Supporta Office 365

VEE 'next' innebär dock betydligt mer än detta och mer information kommer successivt.

Läs gärna även denna artikel från EDN.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna GJC om Du har frågor och funderingar eller för ytterligare information.