vTools

vTools är tilläggsmoduler till Keysight VEE 9.3 där varje modul innehåller ett antal nya objekt som läggs till i VEE's i Tools-meny.

vTools är gratis och kan hämtas hem från http://www.keysight.com/find/vee_download.

vTools kräver VEE 9.3. vTools behöver även installeras för VEE run-time. Samtliga vTools objekt är skapade som EVO (Extensible VEE Objects) och uppträder därför lite annorlunda jämfört med 'normala' VEE objekt.

General vTools 1.1

General vTools 1.1 ger tillgång till ett antal nya användbara objekt.

Data menyn innehåller objekt för att skapa en 2D-array från en 1D-vektor, skapa en 1D-vektor från en 2D-array eller att interplera fram ett värde ur en tabell.

Trigger Threshold menyn  innehåller två objekt för att testa om värden i en 1D-vektor över- eller underskrider angivna gränser.

Unit Conversion menyn innehåller ett antal olika objekt för att konvertera mellan olika fysikaliska enheter, t.ex temperatur, hastighet, vikt mfl.

Graph menyn innehåller bl.a. Reporting Graph som är en ny graf som kan innehålla upp till 7 kurvor och som har del nya möjligheter bl.a copy, print och save.

USB DAQ vTools 1.1

USB DAQ vTools 1.1 ger tillgång till ett antal nya objekt som förenklar programmering och hantering av Keysight USB DAQ moduler.

De USB DAQ moduler som supportas är:

  • U2300A Series USB Multifunction Data Acquisition : U2351A, U2352A, U2353A, U2354A, U2355A, U2356A, U2331A
  •  U2500A Series USB Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition : U2531A, U2541A, U2542A

USB DAQ vTools

Mer information