Program Exempel

Här finns VEE programexempel inom olika områden. Alla programexempel kan laddas ner och användas fritt.

Grafer med Microsft Chart .NET control

I/O med VISA-COM


Grafer med Microsoft Chart .NET control

Ibland behövs mer flexibla grafer än de 10 inbyggda grafobjekten som finns i VEE.
I .NET Framework 2.0/3.5, som VEE nyttjar, finns många .NET kontroller men inga grafer. Däremot kan man från Microsoft ladda ner en Chart kontroll som ett tillägg (ladda även ner hjälpfilen och programexempel). Sök efter 'MS Chart' på microsoft.com.

 MS Chart i VEE program

MS Chart är en .NET kontroll (ingår f.ö som standard i nya .NET Framework 4.0 som VEE inte kan nyttja ännu) för grafisk presentation som är väldigt flexibel och anpassningsbar.

Dessa programexempel visar bara en bråkdel vad som är möjligt att göra med MS Chart men kan vara en bra start för VEE-användare.

Enkelt programexempel

Programexempel 2

Programexempel 3


I/O med VISA-COM

För ökad flexibilitet kan det ibland vara bättre att gå förbi VEE's Instrument Manager och DirectIO objektet och istället kommunicera med instrument direkt via VISA I/O biblioteket.

Det innebär bl.a att man inte behöver skapa instrumenten i Instrument Manager vid 'design-time' utan istället dynamiskt vid 'run-time'. Det innebär också att man kan använda Formel-objekt (och andra objekt med 'expression-fields') för att skriva/läsa till/från instrumenten.

En del av Keysight I/O Libraries Suite är ett VISA-COM API. Eftersom .NET (och därmed VEE) kan paketera COM objekt till .NET objekt (mha en 'wrapper') så använder programexemplen .NET objekt.

VISA-COM i VEE program

Enkelt programexempel

Serieinterface (RS232) exempel