Extensible VEE Objects

Extensible VEE Objects, EVO, är en ny möjlighet fr.o.m. VEE 9.3 att skapa egna, grafiska VEE-objekt.

Ett företag eller organisation kan t.ex. skapa egna, företagsspecifika objekt eller 'kapsla in' befintlig .NET-kod som grafiska VEE-objekt som VEE-användare kan utnyttja i sina program. På detta sätt kan VEE's funktionalitet byggas ut efter egna behov på ett helt nytt sätt. 

Exempel på ett EVO objekt (med ett WPF GUI):

EVO utvecklas med Visual Studio 2008 eller 2010 och något .NET språk, t.ex. C# eller Visual Basic i ett Control-projekt som använder Windows Forms eller WPF (Windows Presentation Foundation). Ett EVO objekt behöver dock inte ha ett GUI.

EVO objekt skiljer sig i några avseenden från 'vanliga' VEE objekt:

  • För att flytta EVO objekt som adderats till Panel Views (paneler) är det enklast att höger-klicka och välja Move
  • Dataingångar är mer strikta än vanliga objekt och accepterar enbart datatyp enligt EVO-objektets definition
  •  Hantering av ev. dataingångar blir lite annorlunda

För VEE-användaren kommer installerade EVO objekt att dyka upp i en ny meny i Device-menyn:

För mer (och bättre) flexibilitet går det också att lägga upp EVO objekt i egna menyer (eller lägga till i någon befintlig meny).

Allt om detta och exempel EVO's (som kräver Visual Studio) finns i EVO Developer Guidelines och EVO exempel som kan laddas ner från högerkolumnen på denna sida.