Command ExpertCommand Expert

Command Expert är ett gratis program som underlättar instrumentprogrammering.

Command Expert kombinerar instrument kommandon (SCPI, IVI-COM eller IVI-C drivrutiner), dokumentation, syntaxkontroll, kommandoexekvering och kodgenerering.

Command Expert förenklar programmering av instrument betydligt då 'command sets' för över 250+ Agilent/Keysight instrument finns att tillgå och fler tillkommer. Behovet av att bläddra i programmeringsmanualer försvinner i princip.

Command Expert fungerar tillsammans med flera olika programmiljöer genom 'add-ons' för Keysight VEE, LabView, Excel, MATLAB, Microsoft Visual Studio, Keysight SystemVue och Python. Command Expert skapar även SCPI.NET drivers för alla 'command sets' för direkt användning i Visual Studio projekt.

Nytt i version 2017 Update 1 (1.7.149) är:

 • Command Expert kan nu användas tillsammans med Visual Studio 2017, LabVIEW 2017 och MATLAB R2017b
 • Support för IVI.NET drivers
 • .NET Framework 4.5.3 istället för 3.5
 • Buggfixar och diverse mindre förbättringar

Nytt i version 1.6 Update 1 (1.6.396) är:

 • Command Expert kan nu användas tillsammans med MATLAB R2016b och LabVIEW 2016
 • Buggfixar

Nytt i version 1.6 (1.6.327) är bl.a:

 • Support för Visual Studio 2015 och Pyhon 3.5 (32- och 64-bit) programmiljöer
 • 'Add-on' för Visual Studio
 • Kodgenerering för Python PyVISA
 • Förbättringar i Command Expert editorn

Nytt i version 1.5 (1.5.807) är bl.a:

 • Support för Windows 10, MATLAB R2015a/R2015b, Python 3, Excel 2016, LabView 2015
 • Omdöpt till Keysight Command Expert
 • Flera mindre förbättringar och bug-fixar

Nytt i version 1.4 Update 1 (1.4.944) är bl.a:

 • C/C++ kodgenerering för IVI-C drivrutiner
 • Excel 'add-on' kan nu hantera fler än 10 sequences
 • Flera andra mindre förbättringar och bug-fixar

Nytt i version 1.4 (1.4.843) är bl.a:

 • Stöd för IVI-C drivrutiner
 • Förbättrad 'add-on' för Excel
 • Stöder MATLAB R1014b och LabView 2014
 • Utnyttjar IO Libraries 17 förbättrade instrument detektering och identifiering
 • Flera andra mindre förbättringar

Nytt i version 1.3 Update 1 (1.3.941) är bl.a:

 • Stöd för Windows 8.1 Update 1
 • Bättre hantering av kommatecken och decimaltecken
 • Bättre stöd för NI's VISA

Nytt i version 1.3 (1.3.926) är bl.a:

 • Stöd för Windows 8.1, Visual Studio 2013, MATLAB R2014a och Python 2.x
 • Command Expert sequences kan köras direkt i Python 2.x
 • Betydligt fler exempel och ny sökhantering för exempel
 •  Ny 'Connection Wizard' som förenklar att hitta och ansluta till instrument alternativt simulera instrument
 • Förenklingar i användargränssnittet vid redigering och/eller debug av sequences

Nytt i version 1.2 Update 1 (1.2.2208) är bl.a:

 • Stöd för MATLAB R2013b, Excel 2013 och LabView 2013
 • Diverse bug-fixar

Nytt i version 1.2 (1.2.2169) är bl.a:

 • Stöd för Windows 8
 • Stöd för Visual Studio 2012, MATLAB R2012b och R2013a, SystemVue 2013.07 (dock ej Excel 2013 ännu)
 • Command Expert sequences kan nu exekveras direkt från C# eller Visual Basic
 • Enklare att automatiskt 'hitta' anslutna instrument
 • Möjlighet att använda lokala variabler i en sequence
 • Bättre redigeringsmöjligheter
 • Command sets för fler instrument
 • Möjlighet att ladda ner samtliga Command sets  i en zip-fil för enklare användning 'off-line'
 • Förbättringar i Command Expert add-on för LabView
 • Plus flera andra mindre förbätttringar och bug-fixar

Nytt i version 1.1 (1.1.747) är bl.a:

 • Stöd för MATLAB. Add-on förenklar instrumentprogrammering i MATLAB
 • Import av SCPI-kommandon till Command Expert från SCPI textfiler, log-filer från IO Monitor eller från clipboard
 • VEE's Command Expert Sequence objekt stöder nu flera instrument i en sekvens (ett och samma objekt)
 • Effektivare sökning efter SCPI-kommandon
 • Command sets för fler instrument
 • Bug-fixar

Nytt i version 1.1 Update 1 (1.1.772):

 • Åtgärdar problemet med att command sets markeras som 'non-Agilent'
 • Stöd för LabView 2012

Command Expert är gratis och senaste versionen kan hämtas hem från http://www.keysight.com/find/commandexpert.

En uppdaterad lista över instrument som stöds finns här.

Command Expert fungerar tillsammans med VEE 9.22 eller nyare.

För VEE fungerar Command Expert som en 'add-on' och installerar ett nytt objekt i I/O-menyn: Command Expert Sequence

Genom Command Expert Sequence objektet kommer man åt Command Experts funktionalitet och kan skapa sekvenser av SCPI-kommandon (och/eller IVI-COM funktionsanrop) till sina instrument. Det går även att testa kommandona mot instrumentet, debugga genom att stega kommandona ett i taget, använda breakpoints och kommentera bort kommandon.